BROJAČ POSJETA

10/03/2012

Grb grada Zagreba - masonski simboli drevnog mita

Iako Zagreb ima gotovo tisućljetnu povijest, kao cjelina on je u stvari jako mlad. Iako je Zagrebačka biskupija (Kaptol) osnovana oko 1094. godine; iako Gradec postaje slobodnim kraljevskim gradom već 1242. godine - tek 1850. godine nastao je jedinstveni grad Zagreb.

Slobodni kraljevski Gradec, Kaptol, Nova Ves, Vlaška ulica, podgrađe i okolna sela, 7. rujna 1850. godine, carskim patentom ujedinjena su u jedinstveni grad Zagreb. Tek tada srušene su brojne administrativne prepreke koje su sprječavale da se Zagreb počne širiti i pretvarati u moderan grad. Kapitalističko poduzetništvo, industrija i promet počinju se ozbiljno razvijati povlačivši za sobom i kulturni razvoj. Međutim, baš kako to biva i u životu, tek nakon jedne velike katastrofe razvoj grada uzeo je ozbiljan zamah.Srušena katedrala
Izvor: 
http://www.hkv.hr/reportae/lj-krinjar/9960-nudistiko-kupalite-na-trgu-bana-josipa-jelaia.html

9. studenog 1880. godine, u sedam sati i tri minute, potres od 6,3 stupnja po Richteru, zauvijek je izmjenio dotadašnju vizuru Zagreba otvorivši tako put izgradnji novog i modernog grada. Nove urbanističke vizije rezultirale su sustavnom izgradnjom, ustanove, zgrade, palače i parkovi niču kao gljive poslije kiše - utemeljiteljsko razdoblje u punom je jeku...


Svekoliki razvoj grada u stopu je pratio i razvoj društva. Od početnih 16-tak tisuća stanovnika, Zagreb je 1890. godine brojio preko 40000 svojih građana. Osnovane su razne akademije, sveučilišta, muzeji, kazalište, razne udruge, organizacije i društva. Zagreb je sve više prerastao u moderan srednje europski grad.U potrazi za novim simbolima grada


Odmah nakon ujedinjenja samostalnih općina u jedinstveni Zagreb, počelo se razmišljati o novom identitetu grada. Iako je postojala svijest o potrebi novog gradskog znakovlja, tek je negdje oko 1895/96. godine, Gradsko poglavarstvo kontaktiralo jednog posebnog čovjeka da dizajnira novi vizualni identitet grada.Ivan pl. Bojničić
Snimio: Niveta

Ivan pl. Bojničić bio je kao stvoren za taj zadatak. U to vrijeme Bojničić je bio ravnatelj Kraljevskog zemaljskog arhiva, a njegova biografija izdvajala ga je kao naj prikladnijeg kandidata za ovaj posao. Bio je povjesničar, heraldičar, bavio se sfragistikom, diplomatikom, genealogijom, numizmatikom, arheologijom i bio je aktivan na još mnogim drugim područjima društvenog života. 


Osim što je imao reference toliko važne za posao osmišljavanja novih simbola grada, još ga je jedna stvar izdvajala od ostalih. Ivan pl. Bojničić je bio mason, a masonima su simboli nešto oko čega se vrte svi masonski rituali i mitovi. Prema brojnim mitovima i legendama upravo se u masonskim simbolima sakrivaju dobro zamaskirane najdublje masonske tajne i okultna učenja.


Ivan pl. Bojničić masonstvu je pristupio 1890. godine, kada je bio primljen u mađarsku ložu. 1892. godine, u Zagrebu je utemeljena prva loža koja je radila na hrvatskom jeziku - Hrvatska vila. Uz petnaestak članova, mahom uglednih intelektualaca i zaslužnika, Bojničić je bio njen prvi starješina.


Bilo kako bilo, Ivan pl. Bojničić prihvatio je ovaj častan i važan  posao i u suradnji sa mladim slikarom Brankom Šenoa, 1896. godine izradio idejnu verziju grba...


... koja je 3. kolovoza iste godine, na  skupštini zastupstva slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba, pod predsjedanjem gradonačelnika Adolfa Mošinskog i prihvaćena. Iz zapisnika skupštine saznajemo i njegov originalni opis: "Štit modre boje u kojem se vidi na zelenom brijegu srebrni grad s tri kule, praćen desno od rastućeg srebrnog mjeseca, lijevo od šestokrake zlatne zvijezde. Iznad štita je zlatna kruna."
U principu ne volim generalizirati stvari, baš kao što ne volim niti etiketirati ljude. Samim time što je grb grada u kojemu sam se rodio, u kojemu živim i kojega volim masonski uradak - meni osobno više imponira nego smeta. Osim toga ta povijesna činjenica daje gradu još jednu dimenziju prikrivenog i neistraženog, a koja tako dobro pristaje njegovom mističnom šarmu. 

Ipak, došavši do podatka da je autor grba mason, u meni se probudila svojevrsna znatiželja da još jednom preispitam  simboliku grba. Kako su masoni skloni manipulaciji i komunikaciji simbolima, nadao sam se da je iza službenog objašnjenja simbolike grba, ipak možda skriveno još nešto; neka poruka, priča ili mit. Mislim da se nisam prevario...


Najprije da se podsjetimo službenog tumačenja simbola na grbu grada Zagreba: " Zeleni brijeg predstavlja brdo Gradec, a utvrda (utvrđeni grad) s 3 kule predstavlja naselje Gradec - jedno od najstarijih dijelova današnjeg Zagreba. Otvorena vrata (na zidinama utvrđenog grada) simboliziraju gostoljubivost njegovih stanovnika, kao i spremnost građana da pruže svoju zaštitu svakom gostu i utočište putniku - namjerniku. Zvijezda i mlađak simboli su starih slavenskih predkršćanskih božanstava ljepote i ljubavi - božice Lade (prikazivane u narodu kao zvijezda) i boga Lelja (prikazivanog u liku mladog mjeseca), a voditelji hrvatskog narodnog preporoda nazvali su ih "leljiva" i koristili su ih kao "ilirski" (tj, hrvatski) grb.Ilirski (hrvatski) grb sa astrološkim motivima zvijezde i polumjeseca

Posebno mi je zanimljivo objašnjenje promjene službene boje grada (koja je do tada bila crvena) u modru (plavu) boju. Službeno objašnjenje nedalje kaže: "Modra boja štita u kombinaciji sa bijelom/srebrnom utvrdom predstavlja kršćanski koloristički motiv uzačešća Djevice Marije te simbolizira sukob božanskog i ljudskog, nebeskog i zemaljskog.Gdje je nestao lav?


Pretpostavljam da je Ivan pl. Bojničić itekako dobro poznavao dotadašnje simbole grada. Kao vrsnom heraldičaru sigurno mu nije promaknuo lav sa grba iz 15. stoljeća uklesan na sjeverozapadnom zidu crkve sv. Marka...

... a kao mason, gotovo sam siguran, prepoznao je u njemu jednu drevnu masonsku legendu, mit i okultno učenje. Osim toga, nešto mi govori da on, u svom idejnom rješenju, uopće nije uklonio lava iz grba, već ga je izuzetno spretno, koristeći se masonskim mitom i simbolikom, samo sakrio i na taj način mu omogućio da kao prikriveni simbol i dalje bude prisutan na grbu.


Više o tom masonskom mitu možete pročitati OVDJE, a ja ću se u daljnjem tekstu samo osvrnuti na njega.Mit o Hiramu Abifu


Radi se u stvari o jednoj alegorijskoj i duboko simboličkoj priči koja u sebi sadrži duhovne i moralne poruke ukodirane u astronomskom ključu mita o Hiramu Abifu - glavnom arhitektu hrama Svevišnjem. Pri tomu je važno imati na umu vrijeme u kojemu su ti mitovi nastajali, vremenu u kojemu je za vrijeme ljetnog solsticija, kada je sunce u svojoj najvišoj točki bilo smješteno u astrološkoj kući (vili) u znaku lava, dok se danas (tisućama godina kasnije) zbog fenomena precesije sunce nalazi u znaku raka...
Simbol Kraljevskog Svoda - astrološka simbolika
Izvor: 
http://www.forum.hr/showthread.php?t=435963

Dakle sam mit, koji je (pretpostavljam) poslužio kao ključ po kojemu je sakriven lav na grbu grada Zagreba, govori kako kralj Solomon pri izgradnji hrama postavio Hirama Abifa kao glavnog arhitekta jer je ovaj znao svete tajne majstora zidara po kojima je hram trebao biti sagrađen. (Nešto o tim tajnim mjerama i omjerima sam govorio u postu o NUMEROLOŠKIM ASPEKTIMA PIRAMIDE U ZAGREBU)


No kako to već biva u pričama, troje graditelja nižeg ranga, želeći se dokopati svete tajne, urotili su se protiv Hirama Abifa. Za vrijeme popodnevnog odmora Jubela, Jubelo i Jubelum, opkolivši samog Hirama u hramu, pokušali su ga natjerati da im oda svetu tajnu. Kako ovaj to nije želio, troje zavjerenika ga je, svaki sa jednim udarcem, napokon usmrtilo.

Kada se priča konačno rasplela i kada su urotnici otkriveni i kažnjeni, kada je mrtvo tijelo Hirama Abifa pronađeno, dolazi dio priče koji je, po mojem mišljenju, poslužio da se lav neprimjetno sakrije među simbolima suvremenog grba Zagreba.


Kralj Solomon zapovjedio je jednom od majstora koji su radili na hramu da podigne mrtvo tjelo Hirama Abifa. Stiskom šake majstora prvog stupnja sa Hirama je samo otpao dio već natrulog mesa te ga ovaj nije uspio podići. Tada je kralj naredio zanatliji drugog stupnja da podigne Hirama, ali ni ovome to nije uspjelo. Tek nakon molitve, sam kralj Solomon, primio je mrtvog Hirama i stiskom majstora trećeg stupnja - "snažnim stiskom lavlje šape" - tijelo majstora se podiglo iz groba u kojemu je sakriveno ležalo. Tek nakon toga, kralj Solomon je naredio da se Hiram Abif ceremonijalno pokopa u najsvetiji centralni dio hrama.

Dio astrološkog ključa po kojemu se može dešifrirati poruka ovoga mita je slijedeći:

Sama priča, sam mit, podijeljen je u dvije osnovne faze - Hiramovo ubojstvo, te njegovo podizanje iz groba. Ubojstvo su odradila tri pobunjena majstora, baš kao što su i podizanje iz groba obavila tri majstora.

Jubela, Jubelo i Jubelum predstavljaju tri jersenska znaka zodijaka (vaga, škorpion i strijelac) koji sunce odvode u smrt (zimu). 

Majstor prvog stupnja, majstor drugog stupnja i sam kralj Solomon predstavljaju proljetne znakove zodijaka koji podižu Hirama Abifa (sunce) iz groba. Naravno to uspijeva tek kralju Solomonu, trečem proljetnom znaku zodijaka koji u znaku raka (izvorno - u znaku lava) snažnim stiskom lavlje šape, podiže sunce (Hirama) u njegovu najvišu poziciju.


Snažni stisak lavlje šape

Biografija Ivana pl. Bojničića, garantirajući njegovu intelektualnu širinu, daje mi za pravo naslutiti da je on u grbu Zagreba iz 15. stoljeća itekako prepoznao masonski mit o Hiramu Abifu. Na tom grbu lav svojim snažnim stiskom podiže ili drži podignut grad sa tri kule (tri sapekta sunca - rođenje, sazrijevanje i starost) ispod nebeskog svoda naznačenog zvijezdom i polumjesecom.Vršni kamenU heraldici lav je često prikazivan simbol. Vjerojatno je to baš zbog starih astroliškuh legendi, u kojima je sunce bilo najsnažnije u znaku lava omogučavavši tako život i blagodat na zemlji. Dakle, osim što je lav kralj životinja i među njima dominira svojom snagom i pojavom, on čuvajući sunce u svom znaku kada je ono najjače, dominira i među astrološkim znakovima i na nebeskom svodu.

I baš tu situaciju lavlje dominacije na nebeskom svodu, drevni graditelji i Slobodni zidari prenijeli su u arhitekturu. Prepoznavši u vršnom kamenu najsnažniji dio svoda, jer nosi najveći teret na sebi, uočili su analogiju između nebeskog i arhitektonskog svoda.


Vodeći se drevnom alkemijskom formulom "Kako gore tako i dole", dakle - kako na nebu tako i na zemlji, drevni su zidari na vršnom kamenu svodova, obično iznad vratiju, često postavljali prikaz lava. Taj motiv ćete često primjetiti pogotovo na starijim zgradama.
                                                                        

Po mojem mišljenju, na idejnom riješenju grba grada Zagreba, upravo u simbolici vršnog kamena na svodu iznad otvorenih vratiju srebrnog grada, sakriva se simbol našeg lava iz 15. stoljeća.

Smješten u samoj sredini štita; sa njegove lijeve i desne strane nalaze se po tri kamena simbolizirajući proljetne i jesenske znakove zodijaka na nebeskom svodu. Sam vršni ili ključni kamen na taj način simbolizira snagu i vladavinu sunca u znaku lava. Svih sedam kamena na svodu tako simbolizira sedmerostruki ciklus regeneracije sunca, koje za svojega života (ljeta) prolazi kroz sedam astroloških znakova na eklitičkoj polukružnici cijelog zodijaka.
Spretnom manipulacijom simbola postignuto je da lav, baš kao i na grbu iz 15. stoljeća, svojom snagom (svojim snažnim stiskom) ponovno drži čitav grad, čitav grb, čitavu simboličku konstrukciju uzdignutu i na okupu.


Asocijacije - igre bez granica


Dakle, moglo bi se reći da iza službenog tumačenja simbola na grbu grada Zagreba postoji (najmanje) još jedno prikriveno ili okultno značenje.

Po mojem mišljanju riječ "okultno" ima tu jednu nepotrebnu konotaciju nečeg zlog. Međutim to je samo jedna od ostavština prošlosti koju uzimamo zdravo za gotovo. Okultno znači samo prikriveno, a nekada su se znanja i učenja morala sakrivati od crkve koja ih je i proglasila zlim.


Upravo dok pišem ovaj tekst, vijesti na radiju kažu kako je u toku suđenje papinom sobaru optuženom za krađu povjerljivih informacija. Znači li to da i papa posjeduje okultna (prikrivena) znanja koja nije spreman podijeliti sa svojim stadom?

U knjizi "Masonski i okultni simboli" Dr. Keti Barns prenosi  nekoliko interesantnih citata masonskih autoriteta vezanih uz njihovu simboliku. Za potrebe ovog posta ja ću ih ovdje prenijeti onako kako su napisani:
George H. Steinmetz: "Simboli se ne koriste u opšte prihvaćenom značenju. Stvar nije u tačnoj sličnosti, postoji jedno teško razmuljivo (odnosno okultno ili ezoterično) tumačenje, kao što smo i slutili; to je tumačenje preko sugestija ili asocijacija."


Carl Claudi, masonski pisac, spominje da u simbolici ima tajni u tajnama. On je napisao: "Preseci kroz spoljašnju ljusku i nađi značenje; preseci kroz to značenje i nađi drugo; ako pod njim kopaš dovoljno dugo možeš naći treće, četvrto - tko zna koliko učenja?"

Albert Mackey, poznati mason, piše da je simbol "opažljiva slika korišćena da se izrazi okultno, ali analogno značenje."


I Ivan pl. Bojničić je bio mason i gotovo sigurno je bio upućen u okultna ili skrivena znanja masonerije u Zagrebu tog doba. Sigurno je bio upućen u alegorijsku priču i mit o Hiramu Abifu, i sigurno je itekako dobro poznavao simbole povezane sa tim mitom.


Ne bi bilo nikakvo čudo da je u grbu grada Zagreba, iza simbola prikazanih na njemu, i iza službenog tumačenja istih, zaista skrivena priča o Hiramu Abifu, graditelju solomonovog hrama. Napokon, taj mit u sebi nosi zaista duhovne i moralne poruke koje su ionako već bile prisutne u dotadašnjim simbolima grada. Po mojem mišljenu Ivan pl. Bojničić samo ih je na spretan način još produbio.

Mason Carl Claudi, u knizi "Masonski i okultni simboli" naprosto nas navodi da tražimo sve dublje i dublje značenje simbola. Slijedeći njegovu preporuku, upustio sam se u potragu za još dubljim i bolje sakrivenim značenjima simbola na grbu moga grada.


Ako svod iznad ulaza u srebrni grad zaista simbolizira nebeski svod sa vršnim kamenom tj. astrološkim znakom lava, samo po sebi nameće se pitanje kuda ta vrata, taj prolaz i portal, u svari vodi?

Uz pomoč astroloških ključeva mita o graditelju Solomonovog hrama, saznajemo da je Solomonov hram u stvari hram sunca jer je ime Solomon sastavljeno od tri riječi, a sve su ime za sunce: "Sol" - latinski; "Om" - sanskrit, i "On" - egipadski nazivi za sunce...Kralj Sol Om On - solarni simbol
Izvor: 
http://12160.info/profiles/blogs/freemasons-landmarks-regulations


Solomonov hram je dakle hram tri aspekta Boga tj. Sunca. Prema starim masonskim i astrološkim učenjima, ta tri aspekti su ljepota, snaga i mudrost.

Na grbu grada Zagreba, vrata ispod svoda vode u grad sa tri kule. Predstavljaju li same kule možda ta tri aspekta sunca? Na taj način srebrni grad sa tri kule, kako ga opisuje službeno tumačenje, mogao bi biti sunčev ili Solomonov hram, koji sa svoja tri aspekta (tri kule) podupire nebesa, a koja su na grbu označena leljivima (mladim mjesecom i zvijezdom).

Ezoterija vs. egzoterija                                                                      

Promjena dotadašnje crvene boje grada u plavu također podržava ovu priču. Kako je crvena boja simbol krvi i strasti, automatski se veže za niže - zemaljske atribute. Nasuprot tome, plava boja je boja neba, boja uznesenja i veže se za više i uzvišeno.


Na grbu grada, baš kao i na zastavi, odigrava se dramatičan sukob nebeskog (plavog) i zemaljskog (bijelog, srebrnog), baš kao što se to od 6. stoljeća odvija i na večini  ilustracija Djevice Marije. Sama dominacija plave boje, koja je tako i postala simbol grada, očito nam govori o pobjedi nebeskih sila sunca nad zemaljskim silama mraka. Govori nam o pobjedi svijetla nad tamom, ljeta nad zimom; govori nam o vječnom, uvijek iznova trijumfalnom uznesenju sunca  tj. Djevice Marije na nebo.Baš kao i ostali postovi na ovom blogu, tako se i ovaj temelji na mojim vlastitim opservacijama i pseudo istraživanjima. Međutim, sličnost tj. analogija simbola na grbu Zagreba sa masonskom legendom o Hiramu Abifu, baš kao i astrološke implikacije - čine mi se naprosto očigledne. Sama informacija da je autor grba bio mason, a koju možete provjeriti ovdje - moje pretpostavke cijelo vrijeme drži podgrijanima i upravo prikladnima za temu bloga koji se bavi simbolima grada koji su iz nekog razloga prikriveni.

Ljudi su oduvijek vrijedna znanja čuvali u malom krugu ljudi stvarajući tako prednost pred većinom i u toj činjenici ne treba tražiti urotu. Naprosto, stvari tako funkcioniraju. Ezoterična znanja (znanja kojima pristup ima uski auditorij) oduvijek stvaraju egzoterična znanja, tj priče za široku masu ljudi. Informativne emisije, dnevnici, vijesti i sl., čista su egzoterija, dok mali broj ljudi u vladama, korporacijama i ostalim centrima moći ima prava ezoterična znanja. Burze na kojima je bazirana globalna ekonomija ne bi mogla postojati bez tajnih informacija. U svijetu ograničenih resursa netko mora izgubiti da bi netko (koji zna kako) dobio.


Tajna znanja o tome kako se zidaju hramovi, Slobodni zidari su pretvorili u znanje kako sazidati samog čovjeka i kako ljudsko tijelo i duh pretvoriti u svetinju - u sam Solomonov hram. Znanja koja su stoljećima skrivali u mitovima i simbolima tako je preraslo u tradiciju u kojoj ih putem simbola i rituala prenose sa koljena na koljeno i to samo u vlastitim redovima. Urođeni ljudski strah od nepoznatog (čitaj: neznanje) masoneriju je tako prepoznalo kao nešto opako, zlo, nedobronamjerno i grešno.


Bilo kako bilo, ovaj post završavam interpretacijom grba grada Zagreba koja bi, sukladno masonskoj tradiciji prikrivanja mitova sa duhovnim porukama iza simbola, mogla zvučati otprilike ovako:

Na zelenom brijegu smjestio se srebrni hram sunca koji sa svoja tri potpornja stupa (ljepotom, mudrosti i snagom) podupire nebesa na kojima se oduvijek i stalno iznova odigrava trijumf sunca, pobjeda svijetla nad tamom, ljeta nad zimom - uznesenje Boga Sunca. Otvorena vrata ispod svoda na hramu simboliziraju dobronamjernost nebesa da prihvati svakog čovjeka iskrenih namjera, dobre volje i otvorena uma, te da svakom od njih ponudi njegovo mjesto pod suncem, na kojemu će sazidati vlastiti hram.Niveta
Broj komentara: 26:

 1. Hvala Vam. Izuzetan i zanimljiv - nadahnut i iskren.....

  OdgovoriIzbriši
 2. Ma vi niste normalni, paranoja uzela vam dusu

  OdgovoriIzbriši
 3. ovo mi zvuci kao paranoja mada ima delova istine za koju treba jos vremena da se shvati

  OdgovoriIzbriši
 4. Odličan post prepun informacjia, jako volim okultno i ezoterično, hvala što ste to podijelili s nama.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Žao mi je što je prethodni komentar izbrisan prije nego što sam ga uspio vidjeti, a što se Vašeg drugog komentara tiče: Drago mi je da Vam se sviđaju tekstovi na ovom blogu. Uskoro ću otvoriti web stranicu koja će u širem smislu obrađivati ovu tematiku. Budući je stranica u izradi, nadam se da ću uskoro na ovom blogu objaviti njenu adresu

   Izbriši
 5. SOL i OM zamijeni... Mudrost je u sredini, srednji stub, snaga je desno a "ljepota" lijevo. SLičan je raspored na drvetu života i još puno toga.
  Desna ruka (rame) označava snagu, lijevo milosrđe ili "ljepotu", a glava mudrost. Koliko znam, upravo u te tri točke dobivaš mistrijom u glavu na 3. stupnju masonstva...

  OdgovoriIzbriši
 6. ol..ovaj tekst ti je kopirao dnevno.hr bez da te naveli kao autora tj izvor :) sam da znaš..

  OdgovoriIzbriši
 7. Prije mistike ipak malo realnosti.
  Položaj grada je oduvijek bio privlačan trgovcima. Onima s juga prema sjeveru i onima s istoka prema zapadu. Zato imamo Vlašku ulicu gdje su se naselili vlaški trgovci. Trgovci iz Venecije, jer su bili imućniji, ušli su u samo srce Gradeca pa imamo Mletačku ulicu. Zahvaljujući njima gradi se crkva, a koga drugoga nego sv. Marka - zaštitnika Venecije. Tu je onda i neizostavni mletački lav. Čića mića gotova je priča, bez one toliko zamršene sionske mitologije i što je najbitnije - vrlo upitne.
  Umjesto pozdrava autoru puno uspjeha. Možda se u nekim njegovim 'otkrićima' i složimo.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Slažem se s vašim argumentima, ali smatram da je vaš sarkazam nepotreban i znakovit. Vaši argumenti spadaju u egzoterijsku stranu priče dok je moj post razmatranje eventualnog ezoterijskog sadržaja. Besmisleno je miješati kruške i jabuke

   Izbriši
  2. Nema sarkazma. Čemu? Nemam ništa niti protiv ezoterije - jedino mi se čini da autor ezoteriju uzima malo pre....., no da ne budem neugodan. Ezoterija nije maštarija i za nju trebaju jača uporišta.
   Inače, mišljenja sam da ste zanimljiva osoba i ovo što pišete da je obogaćenje za jedan grad poput Zagreba.
   Poseban žanr - izlazak iz okvira svakodnevne dosadne banalnosti. Duh grada se samo ne istražuje, on se nadograđuje i mislim da Ste na tom dobrom putu.

   Izbriši
 8. zguglajte Leliwa... zanimljivo!

  OdgovoriIzbriši
 9. Grb Gradeca s mjesecom i poluzvijezdom postoji odavno, na crkvi svetog Marka je isti grb iz 1499. klesan u kamenu, samo nije sigurno koja se boja koristila za pozadinu, ostali elementi su isti. Ne bi bilo zgorega malo provjeriti "mainstream" povijesne činjenice prije elaboriranja nekakve masonsko-cionističke spletke...

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Prema mojem mišljenju, ne radi se o spletki neko o tome da simbolizam nužno ima dvije razine: egzoteričnu (mainstream) i ezoteričnu, kojom se, između ostalih, služe i masoni u svojoj komunikaciji.

   Izbriši
 10. Poštovanje

  Odlican prilog . Dodao bih saznanja da nije ovdašnje masonstvo kreator većega dijela . Simbole i mnoštvo toga , donijeli smo iz Arachosie po grcima , Harahvatie . Stoga je i jasnije , ukoliko realno spoznamo tko su oni bili prije Krščanstva .

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Hvala na komentaru. Da, simboli općenito imaju duboke slojeve znanja koji sežu valjda u iskon. Harahvatia, da znam za tu teoriju. Baš se spremam pročtati "Otvorene pečate" :)

   Izbriši
 11. Srednji stup , kao i lijevi i desni imaju 12 cigala, simbol 12 plemena biblija(12ucenika isusovih),13 red je vrh- dok je isus hodao medju 12 ucenika on je bio vrh, lijevo je mjesec -lijeva ruka, desno je zvijezda, desna ruka(pazi 6 krakova)-pronadji sam,pogledaj lijeva vrata bolje...trazi i naci ces...pozdrav

  OdgovoriIzbriši
 12. ček, ček, ček....
  Iz zapisnika skupštine saznajemo i njegov (tadašnjeg gradonačelnika Adolfa Mošinskog, op.a.) originalni opis: "Štit modre boje u kojem se vidi na zelenom brijegu srebrni grad s tri kule, praćen desno od rastućeg srebrnog mjeseca, lijevo od šestokrake zlatne zvijezde. Iznad štita je zlatna kruna."
  Jel samo ja vidim problem u tom navodu i današnjem izgledu grba? Današnji grb ima zvijezdu gore lijevo, a mjesec gore desno, kaj znači da je srebrni grad s tri kule lijevo do rastućeg srebrnog mjeseca i desno od šesterokrake zvijezde. To je obratno od navoda u zapisniku skupštine….
  Plus, da to nije greška u zapisniku navodi i prikaz grba na grobu Adolfa Mošinskog koji se može naći na wikipediji a gdje je raspored zvijezde i mjeseca na grbu Zagreba baš kao u zapisniku: https://goo.gl/Yxv6tt
  Onda baciš pogled na onaj grb sa crkve sv. Marka čija fotka je dio članka pa vidiš opet taj raspored zvijezde i mjeseca kao u zapisniku i kao na grbu Mošinskog, a drugačije od današnjeg grba. Takav raspored, obrnuti od današnjeg, može se naći i na grbu koji je na krovu crkve sv. Marka (uz dodatak crvene pozadine) – vidi fotku (opet na wikipediji) https://goo.gl/k3u8Hw
  Jel ima neko objašnjenje za okretanje tog rasporeda? Kada je došlo do okretanja? Zakaj je došlo do okretanja?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Adolf Mošinskog, prezime Moš skraćenica Mojsije nastavak u prezimenu "skog" predstavlja židove aškaneze recimo puhovski jedino još makedonci koriste takav nastavak tako da se moramo zapitati jeli ime Adolf židovsko ili germansko?

   Izbriši
 13. Zanimljiv i lijepo pisan članak. Osobno ne znam dovoljno o masonima da bi imala neko kvalitetnije mišljenje. Znam samo da se njihovi simboli pojavljuju uklesani u gotičke crkve (oko 13.st.), zahvaljujući cehu tada vrlo cijenjenih zidara (slobodih, dakako:)). Također, da vuku znanja još iz vremena Solomona. Tako da... štima. Pročitat ću s interesom i ostale članke. Hvala na trudu i lijepi pozdrav. Tanja

  OdgovoriIzbriši
 14. Oduvjek sam smatrao, prema svojim analizama, da je grb nastao, kao i sva masonska i alkemičarska simbolika iz hermetičkog Drveta života koje je bilo osnovni ključ gotovo svega kroz srednji vijek i novo doba... to se najbolje vidi na grbu grada iz 15 stoljeća: 3 stuba Drveta,lijevi stub gdje je lav je muški, mjesec je ženski, srednji stub je onaj koji vodi do Krune (Ketera), ulazna vrata su u Jesodu... cijeli grb je alegorija plodnosti, srednja kula je poprilično falusna, uostalom kao i cijeli grb... @

  OdgovoriIzbriši
 15. Najljepša hvala za ovaj post! Jako mi se dopada, iako sam mislio da znam sve o grbu moga grada, ovaj post mi omogućuje da ga gledam i iz drugih kuteva.

  OdgovoriIzbriši

Komentari neprikladnog sadržaja poput reklama, govora mržnje ili seksualnih aluzija neće biti objavljeni.